Trà xanh đá xay

NHƯỢNG QUYỀN CÀ PHÊ

Mix with Coffee 30%, milk 50%, Water 20%, 280 ml + foam

Share
Home