Cà phê sữa đá

NHƯỢNG QUYỀN CÀ PHÊ

45ml cà phê, 20ml sữa đặc, 80g đá

Share
Home