Cà phê đen đá

NHƯỢNG QUYỀN CÀ PHÊ

45ml cà phê, 15ml đường, 80g đá

Share
Home