Cà phê đá

NHƯỢNG QUYỀN CÀ PHÊ

50ml cà phê, 15ml đường, 80g đá

Share
Home