Bạc xỉu đá

NHƯỢNG QUYỀN CÀ PHÊ

30ml cà phê, 30ml sữa đặc, 60ml sữa tươi, 80g đá

Share
Home