Tỷ suất sinh lời nhượng quyền mô hình xe Cà phê Vui

NHƯỢNG QUYỀN CÀ PHÊ

Nhượng quyền cà phê mô hình xe cà phê mang đi là một lựa chọn đang ngày càng phổ biến vì tính linh hoạt và chi phí khởi nghiệp thấp hơn so với một cửa hàng cà phê truyền thống. Đây là những điểm cần xem xét khi đánh giá tỷ suất sinh lời của mô hình này:

1. Chi Phí Khởi Nghiệp:

Chi phí cho việc mua hoặc thuê xe, cũng như chi phí cho việc sửa chữa và tùy chỉnh để phù hợp với nhu cầu kinh doanh cà phê. Ngoài ra, cần tính đến chi phí cho việc mua máy pha cà phê, nguyên liệu, và các thiết bị cần thiết khác.

2. Vị Trí:

Vị trí là yếu tố quan trọng đối với mô hình kinh doanh này. Xe cà phê có thể di chuyển đến các vị trí có lượng khách hàng tiềm năng cao như trường đại học, khu văn phòng, hoặc các sự kiện đặc biệt.

3. Doanh Thu:

Doanh thu phụ thuộc vào số lượng cà phê và sản phẩm liên quan khác được bán mỗi ngày. Việc xác định giá cả hợp lý và việc chọn menu phù hợp có thể tăng doanh thu.

4. Chi Phí Vận Hành:

Bao gồm chi phí nguyên liệu, tiền lương nhân viên (nếu có), nhiên liệu, bảo dưỡng xe, và các chi phí khác như bảo hiểm và giấy phép kinh doanh.

5. Tỷ Suất Sinh Lợi:

Tỷ suất sinh lợi (ROI) được tính bằng cách lấy doanh thu trừ đi các chi phí vận hành. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc phục hồi vốn ban đầu có thể mất một thời gian, tùy thuộc vào các yếu tố như vị trí, khả năng thu hút khách hàng, và hiệu quả quản lý.

6. Mô Hình Tăng Trưởng:

Cân nhắc khả năng mở rộng kinh doanh, như việc thêm xe mới, mở rộng thị trường, hoặc cung cấp thêm dịch vụ như catering cho sự kiện.

Kết Luận:

Mô hình nhượng quyền cà phê dạng xe có thể mang lại tỷ suất sinh lời cao nếu được quản lý đúng cách và nếu nắm bắt được nhu cầu của thị trường mục tiêu. Việc nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đầu tư, cùng với việc lập kế hoạch và thực hiện kỹ lưỡng, sẽ giúp tối đa hóa cơ hội thành công.

Để tính ROI trong trường hợp cụ thể: Chi phí đầu tư trọn bộ xe 39tr, giá bán trung bình 1 ly cà phê 16k với giá vốn 4k, chi phí mặt bằng là 2tr/tháng.

Để tính toán tỷ suất sinh lời cho mô hình nhượng quyền cà phê dạng xe dựa trên thông tin bạn cung cấp, ta cần xác định một số giả định như số lượng cà phê bán được mỗi ngày và số ngày hoạt động trong một tháng. Tôi sẽ giả định rằng xe cà phê hoạt động 25 ngày trong một tháng và bán được trung bình 100 ly cà phê mỗi ngày.

1. Tính Doanh Thu:

 • Doanh thu hàng tháng = Số ly cà phê bán được mỗi ngày * Giá bán trung bình * Số ngày hoạt động
 • Doanh thu hàng tháng = 100 ly * 16,000 VND * 25 ngày = 40,000,000 VND

2. Tính Giá Vốn Hàng Bán (GVHB):

 • GVHB hàng tháng = Số ly cà phê bán được mỗi ngày * Giá vốn mỗi ly * Số ngày hoạt động
 • GVHB hàng tháng = 100 ly * 4,000 VND * 25 ngày = 10,000,000 VND

3. Tính Lợi Nhuận Gộp:

 • Lợi nhuận gộp hàng tháng = Doanh thu hàng tháng – GVHB hàng tháng
 • Lợi nhuận gộp hàng tháng = 40,000,000 VND – 10,000,000 VND = 30,000,000 VND

4. Tính Lợi Nhuận Ròng:

 • Chi phí mặt bằng hàng tháng: 2,000,000 VND
 • Lợi nhuận ròng hàng tháng = Lợi nhuận gộp hàng tháng – Chi phí mặt bằng
 • Lợi nhuận ròng hàng tháng = 30,000,000 VND – 2,000,000 VND = 28,000,000 VND

5. Tính Tỷ Suất Sinh Lời (ROI):

 • ROI được tính bằng cách lấy Lợi nhuận Ròng Chia cho Tổng Chi Phí Đầu Tư, sau đó nhân với 100 để chuyển thành phần trăm.
 • Tổng chi phí đầu tư: 39,000,000 VND
 • ROI = (Lợi nhuận ròng hàng tháng / Tổng chi phí đầu tư) * 100
 • Nếu tính ROI hàng tháng: ROI = (28,000,000 VND / 39,000,000 VND) * 100 ≈ 71.79%
 • Để tính ROI hàng năm, bạn có thể nhân lợi nhuận ròng hàng tháng với 12 (nếu giả định doanh thu và chi phí ổn định cả năm): ROI hàng năm = 71.79% * 12 = 862.48%

Như vậy, dựa trên giả định này, tỷ suất sinh lời hàng tháng là khoảng 71.79% và hàng năm là khoảng 862.48%. Lưu ý rằng đây là các giả định và tỷ suất sinh lời thực tế có thể thay đổi tùy vào nhiều yếu tố như số lượng khách hàng, chi phí vận hành khác, và hiệu quả quản lý.

Trường hợp tiếp theo với giả định 40 ly/ngày: Tính toán lại với số lượng trung bình là 40 ly cà phê mỗi ngày:

1. Tính Doanh Thu:

 • Doanh thu hàng tháng = Số ly cà phê bán được mỗi ngày * Giá bán trung bình * Số ngày hoạt động
 • Doanh thu hàng tháng = 40 ly * 16,000 VND * 25 ngày = 16,000,000 VND

2. Tính Giá Vốn Hàng Bán (GVHB):

 • GVHB hàng tháng = Số ly cà phê bán được mỗi ngày * Giá vốn mỗi ly * Số ngày hoạt động
 • GVHB hàng tháng = 40 ly * 4,000 VND * 25 ngày = 4,000,000 VND

3. Tính Lợi Nhuận Gộp:

 • Lợi nhuận gộp hàng tháng = Doanh thu hàng tháng – GVHB hàng tháng
 • Lợi nhuận gộp hàng tháng = 16,000,000 VND – 4,000,000 VND = 12,000,000 VND

4. Tính Lợi Nhuận Ròng:

 • Chi phí mặt bằng hàng tháng: 2,000,000 VND
 • Lợi nhuận ròng hàng tháng = Lợi nhuận gộp hàng tháng – Chi phí mặt bằng
 • Lợi nhuận ròng hàng tháng = 12,000,000 VND – 2,000,000 VND = 10,000,000 VND

5. Tính Tỷ Suất Sinh Lời (ROI):

 • ROI được tính bằng cách lấy Lợi nhuận Ròng Chia cho Tổng Chi Phí Đầu Tư, sau đó nhân với 100 để chuyển thành phần trăm.
 • Tổng chi phí đầu tư: 39,000,000 VND
 • ROI = (Lợi nhuận ròng hàng tháng / Tổng chi phí đầu tư) * 100
 • Nếu tính ROI hàng tháng: ROI = (10,000,000 VND / 39,000,000 VND) * 100 ≈ 25.64%
 • Để tính ROI hàng năm, bạn có thể nhân lợi nhuận ròng hàng tháng với 12 (nếu giả định doanh thu và chi phí ổn định cả năm): ROI hàng năm = 25.64% * 12 = 307.68%

Dựa trên giả định mới này, tỷ suất sinh lời hàng tháng cho mô hình xe cà phê với số lượng bán trung bình là 40 ly mỗi ngày là khoảng 25.64%, và tỷ suất sinh lời hàng năm là khoảng 307.68%. Liên hệ hỗ trợ: Hotline: 0908364688 Hoặc vuicoffee.com

Home