Khách hàng

NHƯỢNG QUYỀN CÀ PHÊ

Stefanie Rashford

Lần đầu mình trải nghiệm cà phê 4.1 thật tuyệt. Lần đầu tiên mình cảm nhận được vị cà phê rõ nét, hương thơm tự nhiên. Có gì đó lạ... lắm, mình sẽ dùng nó mỗi sáng. …
Home