Hết dịch bạn làm gì?

Hết dịch rồi “cà phê thôi”. Mọi người đã bức bối trong suốt thời gian giãn cách xã hội vì đại dịch Corona. Bạn sẽ làm gì khi hết dịch.. ?