Nhượng quyền Cà phê Mô Hình Xe

NHƯỢNG QUYỀN CÀ PHÊ
Mô hình xe cà phê mang đi nhượng quyền

Nhượng quyền Cà phê Mô Hình Xe Slide1

Mô Hình Xe linh hoạt trong việc chọn địa điểm đặt. Diện tích linh hoạt, có thể 1-3m2 là có thể thiết lặp điểm bán hàng. Không cần nhiều vốn để nhượng quyền. TÍNH ROI ? …
Tỷ suất sinh lời mô hình xe cà phê mang đi nhượng quyền

Nhượng quyền Cà phê Mô Hình Xe Slide2

Nhượng quyền Cà phê Mô Hình Xe có tỷ suất sinh lời cao từ 25-36%. Thời gian hoạt động 4h/ngày, chỉ cần 1 người,.. có thể vận hành tốt cho mỗi điểm nhượng quyền. Đăng Ký …
Home