Lịch nghỉ Lễ Tết năm 2015_en

CÔNG TY CÀ PHÊ CƯ BAO

Số: 141218/L2015

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

TP.Hồ Chí Minh, Ngày 18 tháng 12 năm 2014.

 

THÔNG BÁO

V/V: Nghỉ Lễ và Tết năm 2015

 

  1. Giáng sinh được nghỉ buổi chiều ngày 24/12/2014.
  2. Tết dương lịch được nghỉ ngày 01/01/2014.
  3. Tết Nguyên đán sẽ nghỉ từ ngày 15/2/2015 đến hết 23/2/2015 (tức là từ 27 Tết đến hết mùng 5 Tết). Tổng số ngày nghỉ của dịp này là 9 ngày, gồm 4 ngày cuối năm Giáp Ngọ và 5 ngày đầu năm Ất Mùi, đi làm bù vào thứ bảy (14/2/2015) để nghỉ thứ hai (16/2/2015).
  4. Thân mời toàn thể thành viên Cư Bao Coffee hợp mặt vào ngày 01/01/2015 để giao lưu cuối năm (thời gian và địa điểm: Lúc 19h45 tại 58 Giải Phóng, P.4, Q.Tân Bình).

 

Nơi nhận:

- Các phòng ban;

- Website;

- Lưu VB.

 Giám Đốc

(Đã ký)

 

 

 

Lê Hiếu Long

 

 

News others