Kết quả kiểm nghiệm tháng 10 năm 2016

Kết quả kiểm nghiệm tháng 10 năm 2016 của mẫu cà phê rang, Định kỳ các mẫu cà phê cư bao được đi kiểm định để kiểm tra chất lượng cũng như độ đồng đều của sản phẩm.

 

Các tin khác