ĐÀO TẠO QUẢN LÝ

Việc quản lý một quán cà phê không chỉ việc mang ca phê ra rồi tính khách kêu tính tiền, bạn phải biết làm sao cho có sự kết nối giữa pha chế, phục vụ và khách hàng.

Các tin khác