All Sliders

NHƯỢNG QUYỀN CÀ PHÊ
Mô hình xe cà phê mang đi nhượng quyền

Nhượng quyền Cà phê Mô Hình Xe Slide1

Mô Hình Xe linh hoạt trong việc chọn địa điểm đặt. Diện tích linh hoạt, có thể 1-3m2 là có thể thiết lặp điểm bán hàng. Không cần nhiều vốn để nhượng quyền. TÍNH ROI ? …
Tỷ suất sinh lời mô hình xe cà phê mang đi nhượng quyền

Nhượng quyền Cà phê Mô Hình Xe Slide2

Nhượng quyền Cà phê Mô Hình Xe có tỷ suất sinh lời cao từ 25-36%. Thời gian hoạt động 4h/ngày, chỉ cần 1 người,.. có thể vận hành tốt cho mỗi điểm nhượng quyền. Đăng Ký …

Nhượng quyền slide

NHƯỢNG QUYỀN VUI COFFEE Thương hiệu được bảo hộ tại cục sở hữu trí tuệ Việt Nam. Bạn là người độc quyền tại vị trí nhượng quyền. Còn điều gì nữa mà bạn không nhượng quyền ngay bây giờ? ĐĂNG KÝ …

Black 1

Every Tuesday in our cafe is tasting of different varieties of coffee and lectures from our barista. You will always find out something new here. Taste Coffee …

Black 2

Cold brew coffee for hot summer or perfect filter coffee from fresh roasted sorts of craft bean are always in in our cafe. Taste Coffee …

Black 3

Discounts for fresh desserts for large companies. The promotion starts after 6 pm every day except weekends and holidays. Taste Coffee …

Coffee 2

CÀ PHÊ CÙNG BẠN BÈ Yêu cà phê, thích cà phê,.. nhưng không có thời gian quản lý, không biết gì về vận hành cà phê. Vậy thì đầu tư cà phê ? tai sao không? XEM THÊM …

Coffee 1

CÀ PHÊ TÔI YÊU Không có nhiều thời gian để quản lý, không có chuyên môn cà phê,..đầu tư cà phê với công ty nhượng quyền để được hỗ trợ quản lý và vận hành cách chuyên nghiệp, giúp mang lại hiệu quả XEM THÊM …

Coffee 3

Sweet Bakery Perfect Morning Free Wi-Fi, sockets near tables, friendly barista and a cozy atmosphere will help you in your exciting work or evening relax. Taste Coffee …

Coffee 4

Rich Taste Great Aroma Every Tuesday in our cafe is tasting of different varieties of coffee and lectures from our barista. You will always find out something new here. Taste Coffee …

Coffee 5

More beans More taste Cold brew coffee for hot summer or perfect filter coffee from fresh roasted sorts of craft bean are always in in our cafe. Taste Coffee …
Home